Hem

Stöder och finansierar innovativa  utvecklingsprojekt 

Rådgivande och finansiellt stöd till innovativa bolag

FoU-rådets uppdrag är att ge både rådgivande och finansiellt stöd till projekt i små- och medelstora bolag och som bedöms ha en chans att lyckas nå marknaden. Normalt görs denna finansiering i företag som befinner sig i tidiga skeden.

FoU-rådets verksamhet bygger på att de pengar som investeras i olika projekt så småningom ska återbetalas och komma till nytta för nästa generations innovativa projekt.


FoU-rådets investering återbetalas i form av en royaltyavgift baserad på företagets omsättning. 


Fördelarna med vår modell är:

  • Inget borgensåtagande
  • Ingen företagsinteckning
  • Belastar inte balansräkningen
  • Soliditeten förbättrasFinansiering

Projektens storlek varierar och finansieringen brukar ligga runt 80 - 100% av den totala utvecklingskostnaden och kommer från FoU-rådet, Regionens Innovationsstöd och Almis olika låneprodukter.

Kriterierna är att Bolagets verksamhet till största delen är förlagd till Västmanland och att projektet har en viss innovationshöjd, dvs.utvecklingen skall leda till en unik produkt/tjänst. Utvecklingsprojektet skall bedrivas i bolagsform och produkten/tjänsten skall ha en tydlig potential att kunna kommersialiseras. Vidare skall teamet bedömas kunna genomföra projektet och projektet skall vara helfinansierat fram till kommersialiseringsfasen.

Projektstorlek

Total finansiering brukar ligga runt 80% av den totala utvecklingskostnaden.

Kriterier

Projektet ska bedrivas i bolagsform och verksamheten ska vara förlagd till Västmanland.

Projektet ska ha en viss innovationshöjd och teamet är en viktig komponent.

Återbetalning

FoU-rådets investering återbetalas i form av en royaltyavgift baserad på företagets omsättning

Ansökan om finansiering

FoU-rådet, Almi Företagspartner och Region Västmanland samarbetar runt finansiering i en s.k. Beredningsgrupp. Om ett företag har en innovativ idé är första steget att skicka in en intresseanmälan till Almi Företagspartner.  Om Almi bedömer att projektet är innovativt, är i behov av finansiering och uppfyller de baskrav som finns, så kan Almi ta ärendet vidare efter dialog med kunden. Ärendet bereds sedan i Beredningsgruppen som tar fram ett Finansieringsförslag som underlag till de formella besluten.

FoU-rådet investerar i projekt som leder till en unik produkt/ tjänst

Syftet med FoU-rådet är att främja näringslivets utveckling i Västmanland genom att ge både rådgivande och finansiellt stöd till innovativ utveckling  i små- och medelstora bolag.

FoU-rådet (Västmanlands Forsknings- och Utvecklingsråd) är en stiftelse som instiftades 1988 och fokuserar på att göra investeringar i innovativa företag.

FoU-rådet har hittills investerat ca 50 Mkr i drygt 350 olika bolag/projekt.

Kontakt

Behöver du mer information

Du kan kontakta FoU-rådet genom att skicka ett meddelande till oss.

Om du vill ansöka om finansiering ska du istället kontakta Almi Mälardalen direkt.

 
 
 
 
 
unsplash